Erkka

TEEMAT

TEEMAT

Olen töissä ja kotona viihtyvä isä ja arkkitehti. Olen myös opettajien lapsi ja valmis tekemään parhaani. Tuoreena ehdokkaana minulla on näkemyksellistä liikkumavaraa ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ennakkoluulottomasti. Tulen ajamaan ainakin seuraavia asioita.

Ihmisten sujuva arki on turvattava ja alueellista eriarvoisuutta ehkäistävä. Tärkeät rakennus- ja infrahankkeet sujuvoittavat elämää kaupungeissa ja myös kaupunkien ulkopuolella. Toimiva kaupunki on tasa-arvoinen ja kaikkien saavutettavissa. Kohtuuhintaista asuintuotantoa on lisättävä ja julkiseen liikenteeseen panostettava.

Nuorille tarvitaan joustavia opinpolkuja, ammattiin johtavia tutkintoja sekä riittävästi jatko-, täydennys- ja jopa muuntokouluttautumismahdollisuuksia. Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä. Kaikilla nuorilla pitää olla tasapuolinen mahdollisuus vähintään toisen asteen koulutukseen.

Perhepolitiikan tulee turvata kaikkien hyvinvointi, vauvoista ikäihmisiin. Perheillä pitää olla vapaus valita, miten he lastenhoidon järjestävät. Perheenlisäystä hankkivien opiskelijoiden toimeentuloa ja mahdollisuutta opiskeluun on parannettava.

Korkeakoulujen rahoitusta on lisättävä. Korkeakoulujen tulisi tarjota lisärahoituksella opiskelijoille nykyistä runsaammin myös työmahdollisuuksia. On tärkeää, että jo ensimmäisten vuosien opiskelijat pääsevät kiinni opiskelemaansa alaan, tasapuolisesti.

 

Toimiva kaupunki on tasa-arvoinen ja kaikkien saavutettavissa.

Nuorilla on oltava tasapuoliset mahdollisuudet kouluttautua.

Lapsilla ja vanhuksilla pitää olla oikeus turvalliseen ja hyvään elämään.

 

Siirry sivun alkuun